Translate

BLOG友笑笑團2012 - Wild Falken 復活


昨晚完成了部轟雷之後,終於可以騰出多一些時間來寫 blog。自然,砌其他模型也是必然之舉。 盤算之下,笑笑團的 Wild Falken 報名已久卻沒有寫過進度,所以今晚先交一交功課,遲下再出轟雷的照片。

其實自從報名之後,一直有砌這部【超級機械人大戰】中的 Wild Falken,祇不過沒有時間寫卜吧。

下數圖:現在改成的樣子。因為自己對它並不熟悉,腦中沒有甚麼約定俗成的模樣(這方面與高達類模型有著很根深蒂固的思想是完全不同),所以在改動時可以無甚顧忌地隨意而為。


下圖:原本模型中,個人最看不過眼的地方祇有肩,膝和腳尖。所以上面的圖中就改動了這三個地方。(其實膝部還沒有改,但單單拿去那個大大的膝護甲已經是奇功一件!)


下圖:起初我祇把肩的兩端鋸去一點便覺得順眼不少!


下圖:不過偶然把那個「環」轉一轉角度後,發覺效果相特別。在不必顧慮其他的情況下,自然就向這個造形出發。


下圖:肩甲鋸去兩端後遺留下來的大窿。還是今日下午我才想到怎樣處理它。


下圖:個人對這模型最滿意的改動。當然圖中的還未有修補,但我對這個外型就相當之滿意,感覺上比起原本的腳尖穩重了不少。


下圖:挖空了但所需的素材還未寄到,還未可以再加工。
謝謝收看,未完待續…

11 則留言:

 1. 睇清楚, 原來都有不少地方改動過~
  呢期堂兄好鍾意Ref Bull咁, 送你一對翼
  [版主回覆04/09/2011 22:34:00]主要的改動其實並不多,改太多的話恐怕連我自己也對這個不太熟悉的機體認不出來 

  回覆刪除
 2. 堂兄整依盒真係唔錯...
  既有新意,又有發揮空間...
  [版主回覆04/09/2011 22:31:00]都係志在清貨,開始時真係沒有頭緒會這樣做。這個反而是拖了個多月的好處,有時間給我慢慢想。

  回覆刪除
 3. 咁地理sir 有冇睇埋機戰哩套片呢? (因為見你好似幾鍾意裡面d 機械人....)
  [版主回覆04/09/2011 22:29:00]原來機戰有套片,我還一直以為它祇有遊戲一味   不過話時話,如果看過又或者打過機的話,反而可能不會這樣隨意去改。

  回覆刪除
 4. 藝高人膽大! 把一個1/144的機械人這樣大改.
  [版主回覆04/09/2011 22:26:00]謬讚了,其實它的改動不多,我想快快完成它清貨。去年買了太多模型了。

  回覆刪除
 5. 好中意雙膊嘅改動!正!
  [版主回覆04/09/2011 22:25:00]不過如果我不寄這部機去笑笑團的話,原因肯定是因為雙膊嘅改動太脆弱令到我唔敢寄!

  回覆刪除
 6. 咩黎架? 太陽能?
  [版主回覆04/09/2011 22:23:00]網。

  回覆刪除
 7. 地理sir如果你唔了解le部機, 純粹當佢係一隻未知黎改
  的確會好有新鮮感. 暫時睇落已經惡左唔少! 期待
  [版主回覆04/10/2011 07:52:00]所以有時真係要唔砌巾砌下其他東西尋求新鮮感。

  回覆刪除
 8. 對鞋仔 好正
  [版主回覆04/12/2011 06:44:00]謝謝,這一兩日要執執佢囉!

  回覆刪除
 9. 對鞋仔同對肩甲好有睇頭,個人好鍾意呢個改動!正!
  [版主回覆04/12/2011 06:46:00]謝。不過肩甲的改動真是怕會折斷 

  回覆刪除
 10. 改咗後有啲似"驚爆危機的M9 Gernsback"
  [版主回覆04/13/2011 08:39:00]我又唔係覺得好似 

  回覆刪除
 11. 好正,你既改造比到我好多靈感 我果隻都要諗下有咩玩先得~
  [版主回覆05/22/2011 03:42:00]謝。這隻跳離了高達的框框,而且原設計和壽屋的出品也不是沒有改善的地方,實在可以有很多玩法的。你也加油啊!

  回覆刪除