Translate

人離鄉賤,物離鄉貴

早兩晚行鬼佬超市,突然發現竟然有火龍菓賣,價錢姑且當它是HK$21一個吧,以每磅計(HK$42/lb)應該是冠絕全場了!3 則留言:

  1. $252  一個火龍果 同擒日報紙話15萬一盒外賣咁巴閉﹗﹗

    回覆刪除
  2. 我愛吃火龍果,但看照片那些皮黑黑瘀瘀的,胃口無晒。 香港人吃生果好會挑的,唔靚唔食。 我上次去 melbourne 見的榴槤又乾又細,見到都唔想食。

    回覆刪除
  3. To crabchiu: 是大約港元21,不是252一個,發神經咩! 亞洲的蔬菜近年因為部份有移到北美種植,所以能打入主流社會市場而量增價減。但水菓始終不易移種,需要船或空運到此地,價錢一直高踞不下;不過品質就只為將就一下!

    回覆刪除