Translate

1:72 大作戰

磨呀磨呀,這幾天就是在幹這種事,可算乏味之至。但經過一番努力後,明天應該可以噴灰了。下圖中一大盆洗完白白的零件,絕大部份是 AC 的 Gaea,又有幾件是壽屋的 Jigabachi,然後最大兩件是 Revell 的 Leopard 2A4。有意與無意之間,它們全是 1:72 的比例。早前發現原來自己手頭上的模型中,只要是非高達的話,當中有不少就是這個比例,從老長的塞到笨大的聖戰士,從飛機到大炮都有不少 1:72 的模型。砌得多高達之餘(今年已經少砌巾了)轉砌這些也不錯,勝在簡單快捷!


4 則留言:

 1. Gaea wor...我都砌緊,雖然佢分件好,但係成日覺得佢原來配色的話一定唔洗分得咁細微,不過如果好好利用佢d分件,應該會上到d 好detail o既配色。
  [版主回覆11/05/2007 09:20:00]它的設計始終不是為動畫而作,而現在的遊戲完全 3D 電腦設計,所以表面是十分之繁複。而偏偏壽屋又忠於原著,所以分件分得極多;這點我相信不是純為分色而如此分件的。

  回覆刪除
 2. 左上角果團散件真係好碎... 你仲將幾盒混合一齊...
  唔通玩模型之餘玩埋砌圖?
  [版主回覆11/06/2007 07:53:00]係砌積木,3D 架!

  回覆刪除
 3. 係囉!夜嗎嗎砌果時,烏下烏下好易「嶺野」架喎!
  [版主回覆11/06/2007 07:55:00]近來開夜車砌模型都少了,放心!(不過夜車的定義是凌晨兩點後...)

  回覆刪除
 4. 努力呀!吧打們
  記住小心分件.
  [版主回覆11/06/2007 07:56:00]當然會小心,因為已經遺失了兩件細件了

  回覆刪除