Translate

補習老師入稟法院要求續辦會考高考

一名補習老師入稟高院申請司法覆核,要求考試及評核局繼續舉辦中學會考及高級程度會考。法官押後至本月底作出裁決。
一個人去考試應該可以考到第一的

3 則留言:

 1. 會考成績係計級別個喎...
  不過,佢同時亦係考第尾。
  [版主回覆09/17/2010 12:18:00]考試局如果只為佢一個人又租場又請人的話,應該都會豪多次,比佢一個人考個第一呱 

  回覆刪除
 2. 明知唔得, 本身是補習教師, 是否博宣傳?
  --不過, 如果只是(為末代會考生)表示姿態的話, 我會同情的. 這是因為末代會考生再也沒有機會用以前的東西翻身(重考). 要重考就要讀新課程, 真悽慘.
  [版主回覆09/17/2010 12:15:00]同情還同情,但這種事不屬於值得「明知不可為而為之」的義舉,徒然惹人笑話!

  回覆刪除
 3. 真係多傻人, 一個青山邊夠住...!?
  [版主回覆09/17/2010 12:09:00]開始讀嘅時候未必係傻,但讀到考得試就惡講囉!

  回覆刪除