Translate

老爹忙碌的週末

大家好,又是小妹 L-Gaim。老爹這個週末忙死了,事關他要替新安裝的衣櫃門及衣櫃油柒,好讓放在床上的一大堆衣物可以放回原處。我每天對著這大堆衣物也覺得眼怨。但他從星期五晚開始油,油了一整個星期六,到星期日下晝四點鐘也只完成了三度門!我估老爹也發愁了,因為他最終是要油十四隻門面!所以他最後二話不說,跑去買了一部噴油機,花了幾小時就油好另外七隻門。老爹真笨蛋!


雖然老爹這個週末周身不得閒,但他竟然還有時間替我的頭開刀,免得我成為大頭妹!多謝老爹!4 則留言:

 1. 呵呵,原來地方大,仲可以做家務、裝修當做運動﹗我屋企一眼睇晒,4個字做晒家務,冇乜機會運動,唔怪得知成日病啦﹗﹗

  回覆刪除
 2. 你老爹對你都唔錯, 成日都搞吓你!

  回覆刪除
 3. 嘩14隻門咁多! 你老爹屋企真係好大喎!

  回覆刪除
 4. 各住叔叔伯伯請注意,係14隻「門面」而唔係「門」;衣櫃門只需油一邊門面,一隻房門就需要油兩邊門面。所以並不是你們想像般大屋大地方啊!

  回覆刪除