Translate

「不坑」與黃葉

今日終於的起心肝好好替這部 Blood Hound 影幾幅相,之前的相又手震又黑(其實是黑才令到看起來似手震)。閒話休題,去片。今日用開相機,趁機會影影楓葉。從相片可見,天色陰沉,所以更加要趁機會影。那是因為通常一場秋風秋雨之後,不少黃葉就掉在地上,樹上的黃葉就買少見少,所以陰天就更要趕快去影。


8 則留言:

 1. 我鐘意架坦克多D
  [版主回覆10/10/2008 10:11:00]廿多年前砌的 Chieftain,可以保存至今都難怪人見人愛  

  回覆刪除
 2. 幾時的起心肝搞下架氣墊車呀?期待完成品!
  [版主回覆10/10/2008 10:13:00]那要連脾肺腎也一拼的起才可以砌,自問這個犧牲太大了

  回覆刪除
 3. 架 Blood Hound 我都好中意架,玩舊化一流, 08 小隊又係我既至愛 !! ~ 砌起記得叫我過黎欣賞下啊 !! ~ 手足改左新名喎 !! ~ ....
  [版主回覆10/10/2008 10:14:00]部 Blood Hound 的內籠要自製才算可以,所以有排不會動工!

  回覆刪除
 4. 開始對影相有興趣.......
  [版主回覆10/10/2008 10:15:00]少少啦

  回覆刪除
 5. 睇唔你到睇你唔到
  [版主回覆10/10/2008 10:16:00]香港的樹冬天也很少轉黃,你當然睇唔到!

  回覆刪除
 6. 呢架嘢我都有一盒, 不過近排太多嘢煩. 都未動手. 等你嘅傑作
  [版主回覆10/10/2008 10:19:00]你等吧,等之餘不妨娶個老婆生個仔,到你退休之前應該會有嘢睇的

  回覆刪除
 7. 呢部野小弟都啪起左, 但見到佢內籠空空如也 !
  都喺收番入盒當無砌過!
  [版主回覆10/11/2008 19:23:00]你這個遭遇咁熟口熟面嘅?!

  回覆刪除
 8. 氣墊車真係好大部! 會唔會大改加超舊化呢?
  [版主回覆10/11/2008 19:24:00]加到個內籠已經好滿意了!

  回覆刪除