Translate

浸上腦

現在居住大廈的泳池因為水較暖及少人真正游泳,所以當我游完之後都會到深水的一端浸浸較涼的水散散熱。因為是浸水的關係,故此我很多時都會仰臥在水面上,享受那載浮載沉的感覺。這個動作在海水中相當容易做,但在淡水的游泳池中仰臥雙腳需要微微擺動保持浮在水面,否則雙腳下沉的話身體會從仰臥變成直立的姿勢。另外為要保持口和鼻露出水面,我會儘量令肺部充滿空氣,方法是控制呼吸的量和頻密度。


個人多數游自由式,但這泳式的壞處是雙耳較容易讓水流入耳中。這情況一星期總會發生一兩次,但問題不大而又托賴多年來耳朵亦沒有發炎!幾個月前因為發覺自己多了在水面仰臥,雙耳更容易入水,故此買了套游水用耳塞,從此池水就不再流入耳朵中。不過在數星期前卻給我發現一件事。


有所謂「熟能生巧」,起初我以為自己多做了水中仰臥,所以能夠放鬆自己到一個程度連呼吸也不用特別控制就能夠保持口和鼻露出水面,但逐漸發現,這與自我放鬆沒有甚麼關連,秘密是來自一雙耳塞。要知耳塞放入外耳後水故然流不進,空氣卻又洩不走。換言之頭髗部份因為漲滿空氣而增加了浮力,這與熟能生巧或自我放鬆全扯不上關係,純粹是一個美麗的意外效果。所以現在如果我把雙腳擱在一些支撑物上面的話,真的可以瞌上雙眼放鬆自己,享受仰臥在水面上的異趣


2 則留言:

  1. 我諗未必關你塞住耳仔冇漏氣既原因,而係因為你塞住耳仔,個人唔怕有水入,所以個頭可以再向後(直係向下啦!因為你訓左響水面嗎!)個人一直自然可以長期保持浮起啦!唔知0岩唔0岩呢?
    [版主回覆03/17/2008 18:25:00]下次等我再試試先

    回覆刪除
  2. 我本身比較肥...所以非常浮水...我都好鐘意你甘仰臥在水面...個感覺真係好好...
    [版主回覆03/17/2008 18:23:00]恐怕這是肥伴的少數好處之一

    回覆刪除